Čo je to náhradné plnenie

Názor, že náhradné plnenie je administratívne náročné, je omyl. Doklady, ktoré k tomu potrebujete Vám zašleme.


Náhradné plnenie sa vám jednoznačne oplatí. Ak vás odrádza papierovanie, tak treba vedieť, že ho nie je veľa. Potrebné tlačivá vám zašleme a pomôžeme vám ich vyplniť.

Pointou zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, ktorý ustanovuje povinný odvod a náhradné plnenie je motivovať zamestnávateľov (aj štát a samosprávy) zamestnávať zdravotne postihnutých občanov.
Zákon preto ustanovuje pre zamestnávateľov s 20-timi a viacerými zamestnancami povinný podiel zdravotne postihnutých občanov, ktorý je stanovený na 3,2 % z celkového priemerného ročného počtu zamestnancov.
Zamestnávatelia, ktorí si tento podiel zdravotne postihnutých zamestnancov nesplnia musia zaplatiť buď povinný odvod (ktorý je stanovený ako 0,9 násobok celkovej ceny práce stanovenej Štatistickým úradom. Pre rok 2015 tak vychádza povinný odvod 1019,- eur na jedného chýbajúceho ZP zamestnanca) alebo si uplatnia náhradné plnenie u chránenej dielne vo výške 906,- eur (0,8 násobok celkovej ceny práce za daný kalendárny rok) čím okamžite ušetria 113,- eur. Hlavná úspora však spočíva v tom, že za celú sumu 906,- dostanete plnohodnotné tovary a služby, ktoré skutočne potrebujete.
Chránená dielňa (chránené pracovisko) je pracovisko v ktorom počet pracovníkov so ZP tvorí min 50% k celkovému počtu zamestnancov.

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať na čísle 0905 717 117

Kontaktovať nás môžete aj cez kontaktný formulár
Navštivte chránenu dielnu